Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: Trần Đình Phú

Số tài khoản:  3628.888.666

Ngân hàng Kỹ thương Việt nam Hội sở Hà Nội