Category Archives: Tính năng Gmail

Google mail theo tên miền riêng – gmail doanh nghiệp

GOOGLE MAIL THEO TÊN MIỀN RIÊNG. Email theo tên miền riêng (user@mycompany.com) bao gồm tất cả các tính năng quen thuộc của Gmail…
Xem chi tiết...

Google Drive dành cho công ty doanh nghiệp

GOOGLE DRIVE FOR WORK là một kho lưu trữ đám mây cho phép lưu nội dung sao lưu và mọi thứ quan trọng. Đồng…
Xem chi tiết...