Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

1. NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  1332 1732 69 2010

Ngân hàng Kỹ thương Việt nam Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  0491 001705 146

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Thăng Long Hà Nội

3. TÀI KHOẢN CÔNG TY

Chủ tài khoản: CTY PT CN VÀ TT ĐÔNG NAM Á

Số tài khoản: 19129416279 016

Ngân hàng TechcomBank chi nhánh Đông Đô, Hà Nội