Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  13321732692010

Ngân hàng Kỹ thương Việt nam CN Thăng Long Hà Nội