Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Quý khách hàng thực hiện thanh toán theo các tài khoản dưới đây:

1. NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  13321732692010

Ngân hàng Kỹ thương Việt nam CN Thăng Long Hà Nội

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

Chủ tài khoản: TRẦN ĐÌNH PHÚ

Số tài khoản:  0491001705146

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam CN Thăng Long Hà Nội

3. TÀI KHOẢN CÔNG TY

Chủ tài khoản: CTY PT CN VÀ TT ĐÔNG NAM Á

Số tài khoản: 19129416279016

Ngân hàng TechcomBank CN Đông Đô, Hà Nội