HOTLINE hỗ trợ Gsuite Gmail tên miền riêng

Hỗ trợ 24/7 từ một người thật đã bao gồm trong thuê bao trả tiền của bạn cho gói G Suite. Các Gói Gmail theo tên miền riêng
Nếu bạn không phải là quản trị viên G Suite, hãy truy cập Google Trợ giúp để nhận được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn.

Hỗ trợ qua điện thoại

Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.

Có sẵn bằng 14 ngôn ngữ.

Hỗ trợ qua email

Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.

Có sẵn bằng 14 ngôn ngữ.

Hỗ trợ qua trò chuyện

Chỉ có sẵn dành cho quản trị viên G Suite. Hãy đăng nhập và tài khoản quản trị của bạn để xác minh.

Các chủ đề phổ biến nhất

Nhận ngay câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất